ХОР КАРЛОВАЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ

У току школске 2010/2011. године хор девојака Карловачке гимназије радио је у саставу који је бројао 32 ученице од првог до четвртог разреда. На почетку школске године организована је аудиција којој је приступило 42 ученика а задате критеријуме испунило је 12 ученица које су постале нове чланице хора девојака. Током школске године пробе су се одржавале у музичкој школи Исидор Бајић у вечерњим терминима понедељком и четвртком по окончању наставе а пред наступе пробе су се одржавале свакодневно. Хор је наступао у мешовитом саставу са мушким хором Карловачке богословије Свети Арсеније и то у следећим приликама; свечане академије поводом дана школе и дана богословије и за дан Св. Саве. Хор је учествовао на фестивалу омладинских хорова АП Војводине и у категорији женских хорова освојио прву награду а на Републичком такмичењу средњошколских хорова освојена је трећа награда.

На репертоару су била дела домаћих и страних аутора духовне и световне музике из разних епоха, Деспића, Монтевердија, Мокрањца.

Хор води Растко Павлов, професор музичке културе.

ЈАЧАЊЕ МЕДИЈСКЕ СЛОБОДЕ

ЂАЦИ КАРЛОВАЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ ТОКОМ КАМПАЊЕ МИНИСТАРСТВА КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НАПРАВИЛИ САЈТ 
 
На званичном сајту Министарства културе и информисања Републике Србије у тексту под насловом „Карловачки гимназијалци праве сајт” можете прочитати више о учешћу ђака Карловачке гимназије у кампањи посвећеној подизању медијске писмености међу средњошколцима, под називом: „Ако имаш шта да кажеш – реци”, коју је покренуло Министарство, уз помоћ Европске уније.
 
У оквиру кампање, ученици Карловачке гимназије креирали су нови веб-сајт http://karlovackagimnazija.wix.com/ recikarlovacka, који ће у основи служити за промовисање садржаја школског часописа Бранко, који се, први пут, у својој вишедеценијској традицији, почетком новембра 2015. појавио онлајн, као и за подстицање критичког размишљања и познавања медија.
Средства јавног информисања су током претходних недеља, захваљујући учешћу карловачких гимназијалаца у пројекту, посебну пажњу поклонилa Карловачкој гимназији и ученицима окупљеним око пројекта који су своје учешће дефинисали слоганом: Реци-Карловачкавише
 

eTwinning project

БЕЗБЕДАН ИНТЕРНЕТ

Пројекат Европске комисије ,,Безбедан интернет у Србији воде организације ”Save the Children” у сарадњи са ”Удружењем професора информатике Србије” и компаније ”LINK group” из Београда. Пројекат се реализује уз дозволу и подршку Министарства просвете.

Пројекат као једну од активности подразумева успостављање и вођење онлајн платформе за учење на даљину намењене ученицима виших разреда основних и нижих разреда средњих школа у Србији будућим вршњадким едукаторима на тему безбедног коришћења интернета и превенције од злоупотреба на интернету.

Радом ученика координирају наставници информатике и рачунарства – чланови

Удружења професора информатике, а ученици – едукатори ће имати прилику да важне информације о безбедном коришћењу интернета поделе са својим вршњацима на за то  предвиђеним часовима информатике и рачунарства. Ангажовање ученика на пројекту планирано је у периоду од децембра 2012. године до априла 2013 године.

У пројекту  учествује 114 ученика из 22 средње и основне школе из Србије.

Карловачку гимназија у овом пројекту представља 12 ученика из првог и другог разреда (одељења Iи II6) који успешно приводе крају овај пројекат – е школу.

Ментор нашим ученицима је Горан Јовишић професор информатике.

TEDx КОНФЕРЕНЦИЈЕ У КАРЛОВАЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ

Ове школске године Карловачка гимназија је од америчке организације TED добила лиценцу за организовање TEDx конференцијe и по томе је јединствена школа у Србији. Основни циљ манифестације је представљање успешних људи из различитих области, чији говори могу да мотивишу ученике за остваривање сопствених снова и амбиција и да им пруже сазнања која могу да примене у духовном и практичном животу. Ученици Карловачке гимназије су направили школски TEDx сајт (www.tedxkarlovackagimnazija.com) и равноправно са тимом професора: Јеленом Петровић, Тањом Кнежевић и Јованом Ребом, учествују у организацији догађаја. Говори учесника TEDx конференције постављени су на сајт www.tedxtalks.ted.com како би цео свет могао да их види, а за превод на енглески језик биће задужени наши најбољи ученици.

Дана 15. децембра 2015. године одржана је прва TEDx конференција, под називом „Путеви успеха”, на којој су своје идеје презентовали говорници: Андрија Герић, некадашњи државни репрезентативац, олимпијски шампион и психолог, и Никола Шкорић, један од главних актера хумористичке серије „Државни посао”, а за музички део програма побринули су се талентовани ученици гимназије.

После великог успеха прве конференције уследила је и друга, 27. априла 2016. године. Тема је била „Велики прасак”, а посвећена је презентацији женске енергије и успеха. Говором под називом „Чему наука?” представила се др Тијана Продановић, предавач на Департману за физику, где је ванредни професор, астрофизичар, покретач и учесник бројних манифестација за популаризацију науке. Друга гошћа била је Борислава Перић Ранковић, светска првакиња у стоном тенису на Параолимпијским играма. У уметничком делу програма публика је имала прилике да ужива у музичким нумерама које су извеле чланице бенда The Frajle: Наташа Михајловић и Невена Буча, заједно са ученицом наше гимназије.

TED - Ed КЛУБ

26.01.2017. гoдинe, oснoвaн je TED-Ed klub у Кaрлoвaчкoj гимнaзиjи. Нaшa шкoлa je тaкo пoстaлa дeo свeтскe eдукaтивнe зajeдницe кoja пружa мoгућнoст ђaцимa дa свoje крeaтивнe идeje пoдeлe сa цeлим свeтoм. Члaнoви клубa учeствуjу у рaдиoницaмa кoje прaтe лицeнцирaни TED-Ed прoгрaм и нaкoн зaвршeнoг циклусa снимajу свoj гoвoр кojи сe зaтим пoстaвљa нa TED-Ed кaнaл нa YouTube-u. Свe рaдиoницe сe oдвиjajу нa eнглeскoм jeзику, a ђaци имajу прилику дa путeм Skype-a и видeo-кoнфeрeнциja кoмуницирajу сa члaнoвимa других TED-Ed клубoвa из цeлoг свeтa. TED-Ed клуб вoди прoфeсoркa eнглeскoг jeзикa Jeлeнa Пeтрoвић кoja je нoсилaц лицeнцe и oснивaч. Клуб рaди у гoдишњим циклусимa, тaкo дa зaинтeрeсoвaни ђaци мoгу дa сe приjaвe нa пoчeтку свaкe нoвe шкoлскe гoдинe нa мejл jelenapetrovic38@gmail.com

TED-Ed клубови су засновани на едукативном програму који се састоји од радионица током којих ђаци са својим професорима уче како да своје идеје преточе у ефектне говоре попут оних који су широј јавности познати као TED говори. Између осталог, ђаци уче како да формулишу и аргументују своје идеје, уче о основама јавног говорништва, техникама усменог излагања, али и о продукцији, анимацији и снимању говора, јер ће на крају циклуса имати прилику да своје говоре сниме и поставе на званични TED-Ed YouTube канал.

У целом свету постоји око 1500 TED-Ed клубова, а у Италији је овај програм добио званичну подршку министарства просвете. У Србији, постоје два оваква клуба, један у гимназији ,,Светозар Марковић” у Нишу, који води професорка филозофије Бојана Голубовић, а други у Kарловачкој гимназији, који води професорка енглеског језика Јелена Петровић.

ВИТРАЖ И КАЛИГРАФИЈА

У сарадњи и на иницијативу госпођице Елизабет Јуин, координаторке за двојезичну наставу на француском и српским језику, 31. јануара 2014. одржана је у нашој школи ликовна радионица „ Витраж и калиграфија“. После увода о историјату витражне технике и објашњења начина рада, на француском језику, ученици су, подељени у неколико група, сликали на прозирним пластичним листовима, контур бојама и бојама за стакло. На овај начин израдили су слике које имитирају витраж технику.  Радионицу су организовале, и уз француске госте, водиле професорка француског језика Милица Француз и професорка ликовне културе Оливера Попов, а цртеже су радили ученици 1-6 и 2-6 одељења.

Оливера Попов

МИСЛИ МАЛО МИСЛИ НАНО

U subotu, 16. aprila 2016, u Karlovačkoj gimnaziji realizovan je projekat „Misli malo – misli nano”. Program su osmislili i sproveli Zdravko Mutin, profesor fizike, i Biljana Letić, profesorka psihologije. Cilj projekta bio je da se učenici upoznaju sa osnovnim pojmovima iz nanotehnologije i mogućnostima njene primene u različitim oblastima života u sadašnjem trenutku i u godinama koje dolaze, kao i da razviju kritički stav prema podacima o kojima su dobili informacije. Mogućnosti nanotehnologije, njenu suštinu i upotrebu učenicima je prezentovao profesor Zdravko Mutin, a vežbe kritičkog mišljenja sprovela je profesorka Biljana Letić.

Program je bio podeljen u tri dela. U prvom delu učenici su se upoznali sa osnovnim principima nanotehnologije, u drugom sa mogućim oblastima primene, a u trećem sa futurističkom vizijom i rizicima korišćenja ove tehnologije. U svakom delu učenici su sticali znanje kroz predavanje i prikaz kratkih filmova, a zatim uradili vežbu kritičkog mišljenja koja je u vezi sa dobijenim informacijama. Učenici su projekat ocenili najvišom ocenom.

више…

ВАННАСТАВНА ЕДУКАЦИЈА „ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ О РЕПРОДУКТИВНОМ ЗДРАВЉУ”

И ове године ученици другог разреда Карловачке гимназије имали су могућност да похађају ваннаставну едукацију „Здравствено васпитање о репродуктивном здрављу”. Током целе школске године, преко шездесет ученика стицалo je знања на радионицама које су обухватале широк спектар тема: вештина комуникације, људска права, родна проблематика, сексуално образовање, превенција полно преносивих болести, анатомија трудноће, заштита и планирање породице и др. Едукаторке, професорке Луциа Пена и Јована Реба, имале су прилике не само да ученике образују, већ и да им уруче приручнике Здравствено васпитање о репродуктивном здрављу, који је написао тим експерата: гинеколог, уролог, психолог и епидемиолог. Такође, за потребе едукације, гимназија је у оквиру пројекта добила и колор штампач.

Овај пројекат реализује Покрајински секретаријат за спорт и омладину у сарадњи са Институтом за јавно здравље Војводине, од 2012. године. Подаци истраживања, које прати едукацију десетине хиљада војвођанских средњошколаца, показује огроман успех пројекта, као и несумњиву потребу да Репродуктивно здравље постане изборни предмет у школама.

Connecting Classrooms

Међународни кординатори: Корнелија Ракић-Одри и Данијела Поп-Јованов
Учесници: ученици I и II разреда Карловачке гимназије

“Connecting Classrooms“ је глобални пројекат British Council-a који успоставља партнерства између школа у Србији, Великој Британијии других школа широм света. Кроз ова партнерства школе укључене у пројекат пружају ученицима међународну димензију образовања и побољшавају њихово знање и разумевање о другим културама и припремају их за живот и рад као глобалних грађана.

Connecting Classrooms партнерства су подржана од стране Министарства просвете Републике Србије и Покрајинског секретеријата за образовање. У току 2010/11. школске године у пројекат је укључено десет гимназија из Србије. Ове школске године, Карловачка гимназија је једна од пет нових школа у пројекту. Школска партнерства трајаће од две до три године.

Након успостављања сарадње са другим школама у Европи, професори и ђаци првог и другог разреда осмишљавају и спроводе активности у оквиру своје заједнице и школе које имају за циљ упознавање са другим културама и остваривање интеркултуралног дијалога.

Ученици имају прилику да кроз сарадњу са вршњацима из других заједница и култура стекну нова и занимљива знања. Фокус у овој сарадњи биће стављен на разумевање различитости и развој личних вештина које су потребне младима да постану грађани света.

Наши партнери су:

Litherland High SchoolMerseyside, из Уједињеног Краљевства,
Gymnasium Galileo School, Bratislava, из Словачке, и
Landesgymnasium Latina August Hermann Francke, Halle, из Немачке.

Сви видљиви резултати нашег пројекта су приказани на:  http://new-twinspace.etwinning.net/web/p46656/home
Више о пројекту можете прочитати на сајту Британског савета:
http://www.britishcouncil.org/serbia-projects-connecting_classrooms-2.htm

ЕКО ШКОЛЕ

Еко школе су међународни програм развоја еколошког образовањa и образовања за одрживи развој у школама. Циљ Eко школа је подићи свест учесника наставног процеса о одрживом развоју кроз школске активности. Овај програм је систем награђивања школских установа на локалном, државном и међународном нивоу.

Интелектуални власник међународног програма Еко школе је FEE (Foundation for Enviromental Education), чији је једини овлашћени представник и национални члан организација „Амбасадори одрживог развоја и животне средине”. У Републици Србији међународни програм „Еко школе” подржава Министарство просвете, науке и технолошког развоја „као пројекат који има за циљ заштиту животне средине и промовисање образовања за одрживи развој”.

Карловачка гимназија је од ове школске године, 2015/2016, покренула поступак добијања статуса Еко школе, што је било у складу са циљевима које смо поставили својим Школским развојним планом. Одмах смо прешли на конкретне активности: упознали смо Наставничко веће школе са програмским корацима. Добили смо подршку Општине Сремски Карловци. Изабрали смо чланове Одбора Еко школе кога сачињавају: Гордана Радовић (директорка), Луциа Пена (координаторка програма, проф. биологије), Душица Бегојев (проф. биологије), Бранка Ранисављевић (проф. математике и информатике), Сандра Урбан (проф. књижевности), Оливера Попов (проф. ликовног), Тамара Недељковић (родитељ), Весна Вирц (родитељ), Ана Марија Коцај (ученица), Леа Хрубења (ученица), Ленка Истијановић (ученица III2), Сања Пралица (техничко особље), Никола Благојевић (локална заједница – Еколошки центар Радуловачки). Изабрани су чланови Еко патроле, а то су ученици Карловачке гимназије.

Лого знак Еко школе одабран је на конкурсу који је био објављен у оквиру Карловачке гимназије. Право на учешће на конкурс имали су сви ученици наше школе. Урађен је извештај о реализацији планираних активности.
Организована је акција прикупљања старих новина и часописа, од који ће се направити плетене корпе за одлагање пластичне амбалаже. Корпе ће бити постављене у учионицама.

Координаторка Еко школе
Луциа Пена, проф.