Освојене награде за пројекат ” Different Colours, Different Culture “

different culture ucenicka

eTwinning пројекат  Different ColoursDifferent Culture  освојио је Националну ознаку квалитета и Ученичку ознаку квалитета, додељену од стране Фондације Темпус.

 У пројекту су учествовали ученици из следећих разреда II1, II2, II3, II4, III5, тако да се похваљују за марљив и предан рад током целог овог пројекта.

У току целог другог полугодишта реализован је eTwinning пројекат “Different ColoursDifferent Culture” са циљем разумевања различитих култура и развијања мултикултуралности са освртом на културно наслеђе сваке земље учеснице пројекта. Пројекат је основала наша школа заједно са школом из Турске, такође су се придружиле школe из Немачке, Румуније, Украјине и Македоније. Корићењем низа Web 2.0 алата ученици су имали прилику да упознају различита културна наслеђа као  и да боље упознају своја унутар локалних заједница.Овај пројекат je омогућиo ученицима да успоставe везу између историје и будућности и повећавају свест о спасавању и неговању културних и историјских вредности


Проф.математике и информатике Бранка Ранисављевић

 

Blog Attachment