ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ

 

Управа:
Бранко Стојков – директор
Игор Куљић – помоћник директора
Јелена Рудовић – помоћник директора
Наташа Слијепчевић – секретар
Стручни сарадници:
Нада Илић – педагог
Наташа Црнић Митрић – психолог
Драгана Голић – библиотекар
Рачуноводство и администрација:
Владимир Јокић – шеф рачуноводства
Милена Трнинић – благајник
Професори српског језика:
Мерима Аранитовић
Ненад Војводић
Мирјана Грубишић
Татјана Илић
Обренка Давидовић
Драгана Белегишанин Закић
мр Гордана Мутић
Гавра Дражић
Професори књижевности:
др Маја Стокин
Јелена Марјановић
др Јелена Ратков Квочка
Љиљана Малетин Војводић
Сандра Урбан
др Јована Реба
др Албина Миланов Стојкечић
Професор реторике и беседништва:
др Маја Рогач Станчевић
Професор лингвистике:
Славица Шокица
Професори латинског и грчког језика:
Бојана Буторац
Пирошка Сегеди
Радмила Шербеџија
Татјана Живковић
Александар Станишић
Милица Јанковић
Јелена Рудовић
Професори енглеског језика:
Весна Белић
Слободан Косановић
мр Милан Ђуришић
Корнелија Ракић Одри
Светлана Јосимов
мр Бранкица Ивков
Јованка Радмиловић
Небојша Пајић
Катја Берић
Слободан Ристић
Наташа Самарџић
Косовка Шарац
Јелена Петровић
Јована Шућов
Миона Брканић
Данијела Поп-Јованов
Јована Косијер Анбуси
Професори немачког језика:
Александар Требатицки
Дубравка Секулић
Драгана Кошарчић
Биљана Гагић
Професори француског језика:
Милица Француз
Сенка Стојанов
Професори руског језика:
Ивана Крсмановић
Свијетлана Стојановић
Нађа Маркс
Професори италијанског језика:
Марија Јовановић Бељански
Јасмина Ковачевић
Професори шпанског језика:
Јелена Крспогачин
Јелена Камберовић
Професор норвешког језика:
Милица Гагић
Марина Крџавац
Професор јапанског језика:
Ана Секулић
Дуња Илић
Професори кинеског језика:
Љубица Чуданов
Маријана Марковић
Професори историје:
Дејан Ђурђев
Никола Крчмар
Никола Драговић
Професор социологије:
Гордана Ивановић
Професор психологије:
мр Биљана Летић
Вероучитељ:
Петар Николић
Професори филозофије:
Снежана Радишић
др Срђан Дамњановић
Професори географије:
Љиљана Радисављевић
Јулијана Дорошки
Сергеј Стантић
Основи геополитике:
Растислав Стојисављевић
Професори физике:
Здравко Мутин
Јасмина Поповић
Зоран Рајчевић
Професори хемије:
Зоран Рогановић
Татјана Пуповац
Професори биологије:
Тамара Шандоров
Душица Бегојев
Професори математике и информатике:
Ирена Станишић
Дејан Стакић
Биљана Малиновић
Професори рачунарства и информатике:
Горан Јовишић
Петар Малеш
Бранка Ранисављевић
Милена Трпчевић
Професори ликовне културе:
Јована Поповић Бенишек
Маја Стојановић
Професори музичке културе:
Растко Павлов
Драгана Миленковић
Професори физичког васпитања:
Дејан Орлић
Валерија Удовичић
Зоран Банићевић
Игор Куљић
Tехничар одржавања:
 
Чистачице:
Даница Станић
Снежана Корпаш
Сања Пралица
Милица Ранђеловић
Татјана Драшковић
Јасна Јанковић Радојев
Даница Крагуљ
Зорица Миладиновић
Драгана Поповић
Домар:
Звонко Тадић

Наташа Слијепчевић , секретар
Зорица Миладиновић, референт за ученичка питања

Teлефон:
021 881 777
021 881 659

Радно време
од 7:30 до 14:30 часова

Издавање потврда
од 12 до 14 часова

 

 

Милица ЈанковићI1
Светлана ЈосимовI2
Мерима АранитовићI3
Марина КрџавацI4
Маја СтокинI5
Игор КуљићI6
Албина Миланов СтојкечићI7
Ирена СтанишићII1
Милица ФранцузII2
Маја ПрицаII3
Дејан СтакићII4
Јелена КрспогачинII5
Дејан ОрлићII6
Никола КрчмарII7
Гордана МутићIII1
Јелена КамберовићIII2
Слободан РистићIII3
Јелена РудовићIII4
Корнелија ОдриIII5
Бранкица ИвковIII6
Татјана ПуповацIV1
Јована РебаIV2
Љубица ЧудановIV3
Милица ГагићIV4
Наташа СамарџићIV5
Драгана KошарчићIV6

ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ:

Настава у нашој школи се одвија у две смене:
СМЕНА А – И  III  разред
СМЕНА Б – II  И  IV разред
Распоред смена се мења недељно.

Сви часови за сва одељења одвијају се у две смене. Час траје 45 минута. 

Сатница:

пре подне

часови

после подне

7.30 – 8.15

1.час

13.30 – 14.15

8.20 – 9.05

2.час

14.20 –15.05

                                                 

велики одмор

 

9.20 – 10.05

3.час

15.20 – 16.05

10.10 – 10.55

4.час

16.10 – 16.55

11.00 – 11.45

5.час

17.00 – 17.45

11.50 – 12.35

6.час

17.50 – 18.35

12.40 – 13.25

7.час

18.40 – 19.25

Годишњи фонд часова
  Разред 
Ред. Бр.Наставни предметIIIIIIIVУкупно
1.Шпански језик74707264280
2.Руски језик74707264280
3.Кинески језик74707264280
4.Италијански језик74707264280
5.Француски језик74707264280
6.Латински језик74707264280
7.Класични грчки језик74707264280
8.Пољски језик74707264280
9.Норвешки језик74707264280
10.Јапански језик74707264280
11. Немачки језик74707264280
  74707264280