ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ

Управа:
Бранко Стојков – директор
Петар Малеш – помоћник директора
Јелена Рудовић – помоћник директора
Наташа Слијепчевић – секретар
Стручни сарадници:
Нада Илић – педагог
Наташа Црнић Митрић – психолог
Драгана Голић – библиотекар
Рачуноводство и администрација:
Владимир Јокић – шеф рачуноводства
Милена Трнинић – благајник
Професори српског језика:
Мерима Аранитовић
Ненад Војводић
Мирјана Грубишић
Татјана Илић
Обренка Давидовић
Драгана Белегишанин Закић
мр Гордана Мутић
Гавра Дражић
Професори књижевности:
др Маја Стокин
Јелена Марјановић
др Јелена Ратков Квочка
Љиљана Малетин Војводић
Сандра Урбан
др Јована Реба
др Албина Миланов Стојкечић
Професор реторике и беседништва:
др Маја Рогач Станчевић
Професор лингвистике:
Славица Шокица
Професори латинског и грчког језика:
Бојана Буторац
Пирошка Сегеди
Радмила Шербеџија
Татјана Живковић
Александар Станишић
Милица Јанковић
Јелена Рудовић
Професори енглеског језика:
Весна Белић
Слободан Косановић
мр Милан Ђуришић
Корнелија Ракић Одри
Светлана Јосимов
мр Бранкица Ивков
Јованка Радмиловић
Небојша Пајић
Катја Берић
Слободан Ристић
Наташа Самарџић
Косовка Шарац
Јелена Петровић
Јована Шућов
Миона Брканић
Данијела Поп-Јованов
Јована Косијер Анбуси
Професори немачког језика:
Софија Мишковић
Дубравка Секулић
Драгана Кошарчић
Биљана Гагић
Професори француског језика:
Милица Француз
Сенка Стојанов
Професори руског језика:
Емилија Попов Прерадовић
Свијетлана Стојановић
Нађа Маркс
Професори италијанског језика:
Марија Јовановић Бељански
Јасмина Ковачевић
Професори шпанског језика:
Јелена Крспогачин
Јелена Камберовић
Професор норвешког језика:
Милица Гагић
Милица Веселиновић
Професор јапанског језика:
Ана Секулић
Дуња Илић
Професори кинеског језика:
Љубица Чуданов
Маријана Марковић
Професори историје:
Дејан Ђурђев
Никола Крчмар
Никола Драговић
Професор социологије:
Гордана Ивановић
Професор психологије:
мр Биљана Летић
Вероучитељ:
Петар Николић
Професори филозофије:
Снежана Радишић
др Срђан Дамњановић
Професори географије:
Љиљана Радисављевић
Јулијана Дорошки
Сергеј Стантић
Основи геополитике:
Растислав Стојисављевић
Професори физике:
Здравко Мутин
Јасмина Поповић
Професори хемије:
Зоран Рогановић
Татјана Пуповац
Професори биологије:
Тамара Шандоров
Душица Бегојев
Професори математике:
Ирена Станишић
Дејан Стакић
Биљана Малиновић
Љиљана Јосиповић
Професори рачунарства и информатике:
Горан Јовишић
Петар Малеш
Бранка Ранисављевић
Милена Трпчевић
Професори ликовне културе:
Јована Поповић Бенишек
Татјана Смиљанић
Професори музичке културе:
Растко Павлов
Мила Радонић
Професори физичког васпитања:
Дејан Орлић
Валерија Удовичић
Игор Куљић
Tехничар одржавања:
Чистачице:
Даница Станић
Гордана Херценбергер
Сања Пралица
Милица Ранђеловић
Татјана Драшковић
Јасна Јанковић Радојев
Даница Крагуљ
Зорица Миладиновић
Драгана Поповић
Домар:
Звонко Тадић

Наташа Слијепчевић , секретар
Зорица Миладиновић, референт за ученичка питања

Teлефон:
021 881 777
021 881 659

Радно време
од 7:30 до 14:30 часова

Издавање потврда
од 12 до 14 часова

 

 

III6

Јелена Рудовић I1
Корнелија Одри I2
Слободан Ристић I3
Гордана Мутић I4
Јелена Камберовић I5
Бранкица Ивков I6
Сергеј Стантић I7
Наташа Самарџић II1
Татјана Пуповац II2
Љубица Чуданов II3
Биљана Гагић II4
Никола Драговић II5
Драгана Kошарчић
II6
Дејан Ђурђев II7
Милица Јанковић III1
Светлана Јосимов III2
Мерима Аранитовић III3
Валерија Удовичић III4
Маја Стокин III5
Игор Куљић  III6
Албина Миланов Стојкечић
III7
Ирена Станишић IV1
Милица Француз IV2
Јелена Ратков Квочка IV3
Дејан Стакић IV4
Јелена Крспогачин IV5
Дејан Орлић IV6
Никола Крчмар IV7


ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ:

Настава у нашој школи се одвија у две смене:
СМЕНА А – И  III  разред
СМЕНА Б – II  И  IV разред
Распоред смена се мења недељно.

Сви часови за сва одељења одвијају се у две смене. Час траје 45 минута. 

Сатница:

пре подне

часови

после подне

7.30 – 8.15

1.час

13.30 – 14.15

8.20 – 9.05

2.час

14.20 –15.05

                                                 

велики одмор

 

9.20 – 10.05

3.час

15.20 – 16.05

10.10 – 10.55

4.час

16.10 – 16.55

11.00 – 11.45

5.час

17.00 – 17.45

11.50 – 12.35

6.час

17.50 – 18.35

12.40 – 13.25

7.час

18.40 – 19.25

Годишњи фонд часова
  Разред 
Ред. Бр.Наставни предметIIIIIIIVУкупно
1.Шпански језик74707264280
2.Руски језик74707264280
3.Кинески језик74707264280
4.Италијански језик74707264280
5.Француски језик74707264280
6.Латински језик74707264280
7.Класични грчки језик74707264280
8.Пољски језик74707264280
9.Норвешки језик74707264280
10.Јапански језик74707264280
11. Немачки језик74707264280
  74707264280