Gymanset i Sremski Karlovci gjennom historien

Gymnaset i Sremski Karlovci er et levende gymnas med lang historie. Skolen ble grunnlagt allerede i 1791 og er dermed den eldste institusjonen av sitt slag i Serbia. Gymnaset har en lang og rikholdig historie preget av både kontinuitet og et stadig ønske om fornyelse. I begynnelsen, i den gamle latinskolen, foregikk all undervisning på latin og tysk. Først i skoleåret 1852/53 ble serbisk for første gang innført som undervisningsspråk. I 1890 ble skolen ombygd og fikk den utformingen den har i dag.

Etter ønske fra patriark German Andjelic som sammen med sin bror finansierte hele prosjektet ble den nye bygningen bygd over samme lest som Studenica-klosteret.  

Fra og med 1990 ble gymnaset i Sremski Karlovci et renskåret filologisk gymnas som tar mål av seg å tilby elevene undervisning av topp kvalitet. 

Gymnaset i Sremski Karlovci i dag

Undervisningen er basert på læreplanen for spesielt begavede elever og stiller høye krav. Likevel er det stor konkurranse om plassene. Alle som vil komme inn på skolen må gjennomgå spesielle opptaksprøver. Maks 24 elever per klasse slipper til slutt gjennom nåløyet. Disse blir så, under språkundervisningen, delt opp i to mindre  grupper. 

 Ved siden av klassisk gresk og latin får elevene i dag tilbud om undervisning i en rekke moderne språk. Eleven kan velge mellom engelsk, russisk, tysk, italiensk, spansk, fransk, kinesisk, og japansk. Fra og med skoleåret 2018/2019 ble det også mulig å lære norsk. Tolv entusiastiske elever begynte da på et fireårig norskprogram. Et tilsvarende antall ble tatt opp dette skoleåret. Alle elevene som kommer inn på skolen velger ett hovedspråk og blir i tillegg tildelt ett bispråk.

I disse to fremmedspråk undervises det i fem respektive tre skoletimer per uke, og utenlandslektorene fra Tyskland, Russland, Japan og Kina gjør språkundervisningen mer spennende og variert. I løpet av de fire årene på skolen har elevene mulighet til å gå opp til en rekke internasjonale språkeksamener og bli tildelt godkjente sertifikater. Takket være godt samarbeid med utenlandske ambassader og kultursentre kan elevene ta del i ulike elevutvekslinger og spennende prosjekter med Kina, Tyskland, Russland, Nederland, Spania og Italia.  

 De kan også delta på en rekke aktiviteter utenfor skoletiden. Elevene kan f.eks synge i skolekoret, spille i skoleteateret, skrive artikler for skolemagasinet “Branko“, ta imot mange besøkende som skoleguider og delta i elevrådet. Alt for at skolen skal gi elevene et så godt grunnlag som mulig for senere studier.