Lapidarium Sirmium

У сусрет Сајму образовања у Новом Саду, подсећање на Латинску летњу школу Collegium Carolivicanum и тумачење латинских натписа лапидаријума у Сирмијуму на латинском језику.