Пријемни испит

Детаљи објаве

Пријављивање и полагање пријемног испита

Пријављивање кандидата и подношење докумената филолошке гимназије обавља се од 10.05, 11.05, 12.05, и 13.05, маја од 9.00 до 16.00 часова у одговарајућој средњој школи.
Полагање пријемних испита у школама за ученике с посебним способностима (филолошка гимназија и филолошка одељења) обавиће се 01. и 02. јуна.
Објављивање прелиминарних резултата пријемног испита за филолошку гимназију и филолошка одељења – најкасније 05. јуна до 8.00 часова.
Подношење евентуалних жалби на резултате пријемног испита уписној комисији и комисији у средњој школи и издавање решења обавља се у средњој школи која спроводи пријемни испит, после објављених резултата пријемног испита најкасније 06. јуна од 8.00 до 16.00 часова (детаљна обавештења у средњим школама које спроводе пријемни испит).
Коначни резултати пријемних испита биће објављени до 07. јуна до 12.00 часова.

Упис у филолошку гимназију и филолошко одељење у гимназији

За упис у филолошку гимназију и одељење кандидат полаже пријемни испит из два дела:
1. тест из српског, односно матерњег језика и књижевности,
2. тест из страног језика (енглески, немачки и руски језик).
Тестови се полажу у складу са општим стандардима постигнућа за крај обавезног образовања.
Тест из страног језика полаже се из енглеског, немачког или руског језика, у зависности од опредељења кандидата за језик који ће изучавати.
Кандидат за упис у филолошку гимназију и одељење може да оствари највише по 120 бодова из сваког дела пријемног испита, односно укупно 240 бодова.
Кандидат за упис у филолошку гимназију и одељење је положио пријемни испит ако је остварио најмање по 60 бодова из сваког дела пријемног испита.

 

Потребно понети ђачку књижицу са овереном фотографијом!

Built Process