Упис ученика

Детаљи објаве

УПИС УЧЕНИКА

Упис у II, III и IV разред Карловачке гимназије
обавиће се у петак 30. августа 2019, од 9 до 12 часова.
Упис врше одељенске старешине.

СМЕНЕ
Настава почиње 2. IX 2019.

I и III разред – преподневна смена (7:30 часова)
II и IV разред – послеподневна смена (13:30 часова)

 

Пријем првака у понедељак, 2. 09. 2019. године, у Свечаној сали у 7:30

Упис

Упис у II, III и IV разред Карловачке гимназије обавиће се у петак 30. августа 2019, од 9 до 12 часова. Упис врше одељенске старешине. СМЕНЕ Настава почиње 2. IX 2019. I и III разред – преподневна смена (7:30 часова) II и IV разред – послеподневна смена (13:30 часова)