УЧЕШЋЕ НА КОНФЕРЕНЦИЈИ НА ФИЛОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ У БЕОГРАДУ

На Филолошком факултету у Београду, 14. децембра, одржана је конференција на којој су учесници кампа у Тршићу презентовали своје овогодишње радове.

Лингвистички камп је представио своја истраживања на тему жаргонизма, дијалектизма и фразеологизма.

Ученица другог разреда Карловачке гимназије Данијела Миленковић је током кампа обрађивала фразеологизме који означавају карактерне особине, а конкретно се бавила лексичко-семантичким пољем у овим фраземама.

Ученица четвртог разреда Карловачке гимназије Анђела Ракетић је такође учестововала на овом кампу, бавећи се више књижевношћу.

Она је проучавала роман Мирјане Митровић ,,Емилија Лета”, тј. мотив римског света у том роману. Осврнула се на паралелу главних гликова и историјских личности, описе и остале мотиве.

Завршени радови свих ученика биће објављени у зборнику до следећег лета.

Blog Attachment