Одељењске старешине

Бранко Стојков I1
Јелена Камберовић I2
Слободан Ристић I3
Јелена Рудовић I4
Корнелија Одри I5
Бранкица Ивков
 I6
Татјана Пуповац II1
Јована Реба
 II2
Љубица Чуданов II3
Милица Гагић II4
Наташа Самарџић
 II5
Драгана кошарчић II6
Татјана Живковић III1
Светлана Јосимов III2
Гордана Ивановић III3
Валерија Удовичић III4
Славица Шокица III5
Маја Стокин III6
Радмила Шербеџија IV1
Јована Шућов IV2
Мирјана Грубишић IV3
Нађа Маркс IV4
Милан Ђуришић IV5
Татјана Илић IV6

Руководиоци стручних већа

Рed.брoj

Назив актива

Презиме и име руководиоца

1.

Српски језик

Драгана Белегишанин Закић

2.

Књижевност

Јована Реба

3.

Енглески језик

Слободан Ристић

4.

Шпански  језик

Јелена Камберовић

5.

Немачки језик

Драгана Кошарчић

6.

Француски језик

Милица Француз

7.

Руски језик

Жељка Рашковић

8.

Италијански језик

Јасмина Ковачевић

9.

Кинески  језик

Љубица Чуданов

10.

Класични језици

Бранко Стојков

11.

Математика и Рачунарство и информатика

Бранка Ранисављевић

12.

Друштвене науке

Петар Николић

13.

Природне науке

Љиљана Радисављевић

14.

Уметност

Јована Поповић Бенишек

15.

Физичко васпитање

Валерија Удовичић

Координатори тимова

Ред.број

Назив Тима

Име и презиме координатора

1.

Стручни актив за развојно планирање

Мерима Аранитовић

2.

Стручни актив за развој школског програма

Ирена Станишић

3.

Тим за ИОП

Биљана Летић

4.

Тим за самовредновање рада школе

Бранко Стојков

5.

Тим за обезбеђивање квалитета и развоја школе

Јелена Марјановић

6.

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетнишва

Драгана Кошарчић

7.

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Нада Илић

8.

Тим за каријерно вођење и саветовање

Татјана Пуповац

9.

Тим за професионални развој

Јована Реба

10.

Тим за међународну сарадњу

Тања Кнежевић

11.

Тим за промоцију школе 

Јелена Камберовић

12. 

Тим за организацију културних активности 

Марија Бељански

Тимови и стручна већа

Тим

Чланови тима

Председник тима

Стручни актив за развојно планирање

1. Нада Илић, педагог

2. Мерима Аранитовић, наставник

3. Јелена Рудовић, помоћник директора

4. Драгана Кошарчић, наставник

5. Небојша Мркић, представник Скупштине општине

6. Гордана Ружић, представник Савета родитеља

7. Вања Тркуља, председник Ученичког парламента

Мерима Аранитовић

Стручни актив за развој школског програма

1. Нада Илић, педагог

2. Бранко Стојков, наставник

3. Ирена Станишић, наставник

4. Славица Шокица, наставник

5. Јована Шућов, наставник

Ирена Станишић

Тим  за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

1. Драгана Белегишанин Закић, наставник

2. Сандра Урбан, наставник

3. Дејан Ђурђев, наставник

Представници Скупштине општине:

4. Нада Остојић Агбаба

5. Наташа Свирчев

6. Милица Плавшић

Представници Савета родитеља:

 7. Бранкица Јовичић

 8. Снежана Пучић

 9. Драгана Косовац

10. Нада Илић, педагог

11. Секретар гимназије

Нада Илић

Тим за инклузивно образовање

( ИОП):

 

1.Нада Илић, педагог

2.Наташа Црнић Митрић, психолог

3.Гордана Мутић, наставник

4.Радмила Шербеџија, наставник

5.Татјана Живковић, наставник

6.Татјана Илић, наставник

7. Биљана Летић, наставник

8. Владица Вуковић, представник Савета родитеља

Биљана Летић

Тим  за самовредновање рада школе

1. Радован Ковачевић, директор

2. Нада Илић, педагог

3. Владица Вуковић, представник Савета родитеља

4. представник Скупштине Општине

5. координатори Стручних већа

(15 координатора)

Координатори:

1. Драгана Белегишанин Закић, српски језик

2. Јована Реба, књижевност

3. Слободан Ристић, енглески језик

4. Јелена Камберовић, шпански језик

5. Драгана Кошарчић, немачки језик

6. Милица Француз, француски језик

7.Жељка Рашковић, руски језик

8. Јасмина Ковачевић, италијански језик

9. Љубица Чуданов, кинески језик

10. Бранко Стојков, класични језик

11. Бранка Ранисављевић, математика

12. Петар Николић, друштвене науке

13. Љиљана Радисављевић, природне науке

14. Јована Поповић Бенишек, актив за уметност

15. Валерија Удовичић, физичко васпитање

Тим  за обезбеђивање квалитета и развоја школе

1. Радован Ковачевић, директор

2. Нада Илић, педагог

3. Весна Белић, наставник

4. Јелена Марјановић, наставник

координатори Стручних већа: 15 координатора

5.Дарко Миланковић, представник Општине

6. Александра Костић, представник Савета родитеља

Јелена Марјановић

Тим  за развој међупредметних компетенција и предузетништва

1. Радован Ковачевић, директор

2. Нада Илић, педагог

3. Исидора Андрић, представник Савета родитеља

4. Марина Јанковић, представник Скупштине Општине

координатори Стручних већа: 15 координатора

Драгана Кошарчић

Тим за професионални развој

1. Радован Ковачевић, директор

2. Нада Илић, педагог

3. Биљана Летић, наставник

4. Одељењске старешине

5. Мерима Аранитовић

Данијела Поп Јованов

Тим  за каријерно вођење и саветовање

1. Нада Илић, педагог

2. Татјана Пуповац, наставник

3. Оливера Попов, наставник

4. Миона Брканић, наставник

5. Милена Трпчевић, наставник

Татјана Пуповац

Тим за међународну сарадњу

1. Драгана Кошарчић

2. Бранко Стојков
3. Јасмина Ковачевић

4. Јелена Камберовић

5. Јелена Крспогачин

6. Милица Француз

7. Љубица Чуданов

8. Данијела Поп-Јованов

9. Тања Кнежевић

10. Слободан Ристић

11. Јелена Рудовић

12. Жељка Рашковић

Тања Кнежевић

Тим за промоцију школе

1. Јасмина Ковачевић

2. Јелена Камберовић
3. Јелена Крспогачин

4. Катја Берић

5. Јованка Радмиловић

6. Дубравка Секулић
7. Јелена Рудовић

8. Нађа Маркс

Јелена Камберовић

Тим за организацију културних активности

1. Марија Бељански

2. Драгана Турудић
3. Косовка Шарац
4. Александар Требатицки

5. Емилија Попов Прерадовић

Марија Бељански