Старословенски на латинском

Ове године су полазници Карловачке летње школе старих језика и култура Collegium Carolivicanum похађали часове старословенског језика на латинском. Након упознавања са писмом током прва три дана читао се старословенски језик IX и X века, језик мисије солунске браће Ћирила и Методија и читан је трактат о писменима Црнорисца Храбра.

Потом су се ученици бавили српском редакцијом старословенског језика на примеру житија Светог Симеона Стефана Првовенчаног, као и некњижевним језиком XVI века, тачније записима из рукописа попа Недељка из Новог Брда.
Напослетку дат је преглед руске редакције црквенословенског језика и читан је одломак из Прве књиге Мојсијеве (Легенда о Јосифу). 
Курс старословенског на латинском водио је истраживач-приправник МА Димитрије Рашљић.
Blog Attachment