НОВА СТАНДАРДИЗАЦИЈА МЕЂУНАРОДНО СЕРТИФИКОВАНИХ ХСК ИСПИТА ИЗ КИНЕСКОГ ЈЕЗИКА

Испит ХСК је кинески национални стандардизовани тест који одређује ниво знања кинеског језика страних говорника. ХСК испити се у одржавају широм света у овлашћеним центрима за испитивање у иностранству ван граница Кине, по стандардима које прописује Национална канцеларија за учење кинеског као страног језика НР Кине – Ханбан. Референтна установа са којом Карловачка гимназија успешно сарађује још од 2014. године и захваљујући којој је део пројекта Конфуцијева Учионица од 2018. године, је Конфуцијев Институт Универзитета у Новом Саду, који се налази на Филозофском факултету.

Писмени тест ХСК садржи шест нивоа, а од 2022. године, биће додата још три нивоа напредног кинеског, што ће резултирати системом од 9 нивоа: 3 нивоа за почетнике, 3 нивоа за средњи ниво и 3 нивоа за напредни кинески језик.

Табела са нивоима испита, вокабуларом и међународном сертификацијом која ће трајати до краја 2021. године :

HSKVokabularCLPSCEF
HSK nivo I150Nivo IA1
HSK nivo II300Nivo IIA2
HSK nivo III600Nivo IIIB1
HSK nivo IV1200Nivo IVB2
HSK nivo V2500Nivo VC1
HSK nivo VI5000Nivo VIC2

Нова табела стандарда са додатним нивоима испита, повећаним бројем обавезних тонских слогова и карактера, проширеним вокабуларом и граматичким наставним јединицама по којој ће се полагати ХСК испити у 2022.години

ХСК нивои VII, VIII и IX намењени су пре свега ученицима, студентима и синолозима који желе да се у Кини, на кинеском језику баве изучавањем кинеског језика и књижевности или истраживањем у другој научној области, као и свим заинтересованима који имају висок ниво знања кинеског језика. Сви кандидати морају бити у стању да разумеју компликоване текстове, писмене и усмене садржаје, као и да активно учествују у дискусији на било коју тему, флуентно се користећи захтевним језичким конструкцијама и вокабуларом.

За ова три напредна нивоа, радиће се један тест, а у зависности од броја освојених бодова на тесту, кандидату се додељује сертификат о знању кинеског језика VII, VIII или  IX нивоа.

Тест важи две године од тренутка добијања сертификата. Сертификат са резултатима теста може бити употребљен као:

1. Референца за упис у одређену образовну институцију ( једна од основних референци приликом конкурисања за стипендије НР Кине или Конфуцијевих института ).

2. Референца за послодавца  (различите компаније и организације у којима је потребно знање кинеског језика траже сертификат о положеном ХСК испиту).

3. Прилика за све који уче кинески да процене и побољшају своје знање језика.

4. Прилика за образовне институције да оцене резултате и напредак својих ученика / полазника.

За детаљније објашњење око припрема, термина и самог начина полагања ХСК испита, у Карловачкој гимназији се можете обратити наставницима предметне наставе кинески језик и књижевност, лично или путем имејла :

ljubica.cudanov@karlovackagimnazija.rs

marijana.markovic@karlovackagimnazija.rs

или директно писати на имејл Конфуцијевог Института Универзитета у Новом Саду:

konfucijev.institut@ff.uns.ac.rs