Музичка секција Карловачке летње школе

Резултате рада на музичкој секцији Карловачке летње школе полазници су представили на завршној свечаности, одржаној у недељу, 21. августа и публици отпевали песме Astra tenenti, Congaudentes celebremus (LD), Bache bene venies, Tempus transit gelidum (CB). Музичку секцију држала је МА Милица Јанковић, професорка класичних језика у Карловачкој гимназији.