Латински на латинском

На курсу почетног латинског језика овогодишње Карловачке летње школе старих језика и култура читале су се лекције из уџбеника Familia Romana (Orberg), а затим митови о Пандори, Виргинији, Аретузи и Орфеју и Еуридики из збирке прилагођених латинских текстова Fabulae Syrae (Miraglia). Курс је држала МА Милица Јанковић, професорка класичних језика у Карловачкој гимназији.