Класични грчки језик у летњој школи

На напредном курсу грчког језика, наши полазници читали су одабране дијалоге Лукијана из Самосате. На овом курсу предност је дата комуникацији на класичном грчком језику уз повремена додатна објашњења на латинском језику. Захваљујући тој методи, наши су полазници током читавог курса били у прилици да размишљају о томе како се сличне ствари могу изразити различито на грчком и латинском језику. Курс напредног грчког језика држао је докторанд Вукашин Миљковић, The Paideia Institute, Њујорк.