Кинески на латинском

На курсу Linguae Sinicae elementa ученици Карловачке летње школе имали су прилике да се по први пут упознају са класичним кинеским језиком, стекли су основна знања о кинеском писму и структури знакова, научили су основне принципе класичне кинеске синтаксе, као и основну употребу граматичких партикула. Прочитали су изабрано штиво из дела Конфуција и Чуанг Цеа у оригиналу. Будући да је курс највећим делом одржан на латинском језику, наши полазници су имали прилике да класичну кинеску мисао изразе на латинском, тиме уочавајући битне разлике у морфологији и синтакси двају великих језика чији културни утицај далеко превазилази територије на којима су живели њихови говорници.

Курс кинеског на латинском држао је докторанд Вукашин Миљковић (The Paideia Institute, Њујорк)