ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА НАСТАВА У КАРЛОВАЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ

У току фебруара ученицима трећег разреда са смера за географију и историју одржана су два интердисциплинарна часа. Први је одржан у сарадњи наставница српског језика и књижевности и немачког језика, Албине Миланов Стојкечић и Софије Мишковић. Час је био на тему Кафкиног Процеса, где се дискутовало о Кафкином стилу, језику, фантастици која произилази из језика и из потешкоћа у преводу, и отвориле су се неке интересантне димензије у тумачењу текста. Други час је одржан у сарадњи наставника историје и српског језика и књижевности, Дејана Ђурђева и Албине Миланов Стојкечић, на тему Грађанска култура Срба 18. века у роману Сеобе Милоша Црњанског, где су се расплитале замршене нити историје и фикције. Истовремено се у суседном кабинету одржавао још један овакав час, овога пута филолошком смеру, назван Развој опере и италијански оперски ствараоци, где су ученици уживали у сарадњи наставника музичке културе и италијанског језика, Растка Павлова и Јасмине Ковачевић. Они су на иновативан начин приказали развој опере и приближили је ученицима кроз слушање и превођење најпопуларнијих арија италијанских мајстора.
Интердисциплинарни приступ у настави омогућава функционалније повезивање знања код ученика, пружа могућности за иновативније методичко планирање наставе и развија низ међупредметних компетенција и, најважније, ствара прилику за инспиративну сарадњу наставника.
Blog Attachment